top of page

Huisregels Hollands Hard Festival

Algemeen 

 • Bij het betreden van het Hollands Hard Festival (hierna HHF) gaat de bezoeker akkoord met onderstaande de huisregels. 

 • Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van HHF. Deze zijn op onze website https://www.hollandshardfestival.nl te vinden. 

 • In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie van HHF. 

 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben. 

 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement. 

 • Het is verboden zaken mee te nemen als: drink- en etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, parfum, deodorant en overige spuitbussen of flessen, paraplu’s, stoelen en krukjes e.d, verdovende middelen, drugs en dieren. 

 • Het is verboden om zonder toestemming van HHF goederen te verhandelen, te flyeren, te sampelen of andere zaken te verspreiden op en rondom het terrein van HHF. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht. 

 • Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in beslag genomen. 

 • Bij het gooien van drank en/of voorwerpen naar het podium, artiesten en/of medewerkers van HHF volgt direct verwijdering van het festivalterrein. 

 

Leeftijd 

 • De minimumleeftijd om toegang te krijgen tot HFF is 18 jaar. Bij het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs kan toegang tot het terrein worden geweigerd. 

 

Toegang 

 • U wordt bij entree gefouilleerd. Ook op het evenemententerrein kunt u gefouilleerd worden. 

 • Om toegang te krijgen tot HHF dient u in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop. 

 • Het is verboden HHF te betreden onder invloed van drank en/of drugs. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. 

 • Het is niet mogelijk om tussentijds de locatie van HHF te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot HHF. Bezoekers die in het bezit zijn van een weekendticket kunnen hiermee uiteraard wel op alle dagen van het betreffende evenement binnenkomen. 

 

Alcohol/Drugsbeleid 

 • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd. 

 • Het is niet toegestaan drugs mee het terrein op te nemen of in bezit te hebben. 

 • Indien drugs gevonden worden bij de toegang of op het terrein, worden de drugs in beslag genomen en wordt de betreffende bezoeker van het terrein verwijderd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. 

 • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan dronken bezoekers (art. 252 Wetboek van Strafrecht). 

 

Kleding 

 • Bezoekers met voetbalshirts, motorclub colors en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd. 

 

Foto, video, geluidsopnamen 

 • Op het terrein is camera toezicht en kunnen bezoekers gefilmd en gefotografeerd worden. Bij betreden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord. 

 • Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van HHF professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken.  

 

Roken 

 • Roken is wettelijk niet toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement. 

 

Eigen risico 

 • Het betreden en bijwonen van het HHF geschiedt op eigen risico van de bezoeker. HHF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement (inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen). 

 • Gebruik maken van garderobefaciliteiten en/of kluisjes is op eigen risico. Bij het kwijtraken van een eventuele sleutel of keycard zal de borg niet terugbetaald worden. 

 

 

Parkeren 

 • Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden. 

 • Parkeren van auto's en fietsen is op eigen risico, de organisatie nog 3e partijen zijn bij eventuele schade of diefstal niet verantwoordelijk. 

 

Geluidsniveau 

 • Hoewel wij ons houden aan het gehoorconvenant wordt er op HHF meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan.  

 

Corona 

 • Wanneer vanuit overheidswege corona-maatregelen worden opgelegd treedt onderstaande alinea in werking: 

(Om toegang te krijgen tot het HHF kan het noodzakelijk zijn dat een bezoeker zich binnen 40 uur voor aanvang laat testen. Bij de entree van het HHF laat je dan je coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app of geprint zien. Ga naar www.testenvoortoegang.nl om een afspraak in te plannen. 
Meer informatie vind je op www.coronacheck.nl. Neem voor verdere vragen contact op met de CoronaCheck Helpdesk via 0800-1421 of helpdesk@coronacheck.nl. De helpdesk is bereikbaar van maandag t/m zondag van 08.00 tot 20.00 uur. 
Let op: alleen testresultaten die ingepland zijn via Testen voor Toegang worden geaccepteerd om toegang te krijgen tot HHF.) 

bottom of page